Nyhetsarkiv

Webbinarium: Kustdataportal ger ökad förståelse för våra föränderliga kuster

För att bättre förstå kusternas dynamik har myndigheter och universitet genomfört flera studier inom samverkansforumet Regional kustsamverkan Skåne/Halland. SGI lanserar nu Kustdataportalen, en samlad ingång för kustdata i södra Sverige. Den 14 december arrangerar SGI ett gratis användarwebbinarium - öppet för alla.

Publicerad:

Oppositionspartier presenterar skuggbudgetar

Oppositionspartierna har under tisdagen och onsdagen presenterat sina skuggbudgetar. Miljöpartiet vill se satsningar på klimat- och miljöområdet genom pengar till förnybar energi, energieffektivisering och klimatanpassning.

Publicerad:

Malmö enda svenska stad på internationell klimattopplista

Malmö är den enda svenska staden på listan över städer i världen som rankas som ledande i klimatarbetet. För att hamna på A-listan måste en stad offentligt rapportera utsläppsdata med en klimatredovisning där utsläppen redovisas tydligt.  Staden måste också tagit fram planer för klimatanpassning som visar hur man ska bemöta hoten från ett förändrat klimat, både nu och i framtiden.

Publicerad:

Den första svenska klimatanpassningsrapporten till FN:s klimatkonvention har skickats in

Regeringen har lämnat in Sveriges första rapport om klimatanpassning till FN:s klimatkonvention UNFCCC i enlighet med Parisavtalet, samtidigt som förhandlingarna under COP27 pågår.

–  Sverige har en ambitiös klimatpolitik och med rapporten understryker regeringen vikten av klimatanpassning. Den är en viktig del i Sveriges mål att leva upp till åtagandet under Parisavtalet, där vi också betonar hur viktigt det här är globalt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i en kommentar till rapporten.

Publicerad:

SMHI utbildar om klimatanpassning i Kenya

Att ta till sig av information och verktyg för att sedan föra sina kunskaper vidare – det är idén bakom programmet Training of trainers med fokus på klimatanpassning som SMHI genomför i Migori, i sydvästra Kenya.

Publicerad:

Missa inte Boverksdagarna!

Boverksdagarna är en årligt återkommande digital konferens som i år hålls den 17–18 november. Boverksdagarna fokuserar på planering, byggande och boende i livskraftiga miljöer. Årets tema är ”Så bygger vi framtidens samhälle”. Konferensen är kostnadsfri. 

Publicerad:

Kommer att bli varmare oavsett om utsläpp minskar

Vi befinner oss i en mycket snabb klimatförändring, som inte kan förklaras av naturliga variationer. Det slås fast gång på gång av den samlade vetenskapen, bland annat i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter. 

Idag finns mycket kunskap om klimatet, hur det kan ändras under olika grad av framtida klimatpåverkan, samt vilka effekter detta kan få. 

Denna kunskap utgör ett viktigt beslutsunderlag som tydligt visar på att vi, för att minska framtida risker, måste minska vår klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser. Med dagens höga utsläpp vet vi också att det kommer fortsätta …

Publicerad:

Investeringar i vatten stärker samhällens motståndskraft mot klimatförändringar

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är investeringar i vatten, sanitet och hygien (WASH) en av de mest effektiva klimatanpassningsåtgärderna för att minska människors sårbarhet mot klimatförändringar.

– Frågor som rör vatten, sanitet och hygien är starkt sammankopplade med klimatfrågor. Länder som saknar tillgång till dessa grundläggande behov är extra sårbara när katastrofer som översvämningar och torka slår till. Investeringar i vatten, sanitet och hygien är helt avgörande för att dessa samhällen ska kunna anpassa sig till den nya situationen, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för …

Publicerad:

NOCCA 2023 – konferens med fokus på anpassning i städer och kommuner i Norden

Den 17-19 april 2023 välkomnas alla som arbetar med klimatanpassning till NOCCA, den nordiska konferensen om klimatanpassning, som för första gången hålls på Island. NOCCA syftar till att dela kunskap, lyfta fram goda exempel från de nordiska länderna och bidra till att integrera klimatanpassning i beslutsfattande och planering.

Publicerad:

Stockholms universitet: Färskvatten är avgörande för att lyckas med klimatåtgärder

Ny forskning visar att vatten är mycket viktigare för att förebygga klimatförändringarna än man tidigare trott. 

– Tillgång till vatten är avgörande för att lösa klimat-, livsmedels-, miljö- och energikriserna. Det är angeläget att världen riktar all sin uppmärksamhet till vattnets dubbla roller: Som huvudutmaning för klimatanpassningar mot extremväder och som nyckel för att förebygga klimatförändringar. Utan fungerande vattenkretslopp finns ingen säker klimatframtid, säger Johan Rockström från Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Publicerad:
År
Månad