Nyhetsarkiv

Folksam investerar 250 miljoner i grön obligation frånNacka kommun

Folksamgruppen meddelar att man är ensam investerare i en grön obligation från Nacka kommun. Obligationen har  givits ut av kommunen för att finansiera klimatomställning och klimatanpassning i kommunen. KPA Pension står för 100 miljoner kronor av de totalt 250 miljonerna kronor. 

Publicerad:

Forskare ska studera varför drabbade väljer att bo kvar trots klimathot

Vad får människor att stanna kvar på en plats trots återkommande stormar, översvämningar och skyfall? Med vetskapen om att deras hem hotas av klimatförändringar? Denna fråga är i fokus för ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka vad som ligger bakom dessa val, och hur de kan komma att påverka framtida klimatanpassningsåtgärder.

Publicerad:

Sveriges delegation till Cop 28 – på plats och virtuellt

Regeringen har nu beslutat vilka som ska ingå i Sveriges delegation till FN:s klimatkonferens, som startar nästa vecka. En av de mest kända delegaterna kommer att delta virtuellt.

Publicerad:

Ökade investeringar för bättre klimat och miljö i Växjö kommuns budget

Budgeten för Växjö kommun 2024 är beslutad av kommunfullmäktige.

– Växjö kommuns insatser för att skapa en mer hållbar värld är viktig. I budgeten har vi bland annat med att Växjö ska införa en koldioxidbudget för att öka takten i hållbarhetsarbetet, vi ska stärka arbetet med klimatanpassningen och vi ökar våra investeringar som är kopplade till bättre klimat och miljö, säger Magnus P Wåhlin (MP).

Publicerad:

Ö-nationen inför klimatkrisen: Vi flyttar oss inte

Nyligen meddelade Australien och ö-nationen Tuvalu att de ingått ett avtal för relokalisering av invånare för att möta klimathotet. Men att flytta på sig, det är inte aktuellt för de boende på Maldiverna, meddelar landets president. Istället ska öarna utvidgas.

Publicerad:

Ny rapport: Svenska tech­branschen 2023

TechSveriges färska rapport ”Svenska techbranschen 2023” visar att techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya toppnivåer.

– Sverige behöver en ny stark techpolitik för att säkra vår långsiktiga position som ledande technation med framgångsrika företag som skapar jobb, ekonomisk tillväxt, klimatanpassning och välfärd. Vi behöver leda utveckling och användning av den nya avancerade tekniken, de smarta lösningarna och vara digitalt konkurrenskraftiga, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige .

Publicerad:

Miljontals människor vid floddeltan hotas av ökade risker

Mer än en halv miljard människor lever och livnär sig idag vid olika floddeltan. Ny forskning från Lunds universitet, som inkluderar 49 deltan världen över, avslöjar att dessa områden står inför framtidshot som kan omkullkasta livet för miljontals människor.

Forskarna bakom studien framhåller att olika klimatanpassningsåtgärder kommer att behövas för att stävja och hantera olika riskfaktorer.

Publicerad:

Vi måste tänka om inom klimatanpassning

Kommer alla som påverkas av klimatförändringar verkligen att flytta, om de har möjlighet? Det är forskarna inte helt övertygande om, och de söker nu svaren i ett nytt projekt.

Publicerad:

Fredrik Hellman jobbar med tekniska lösningar för klimatanpassning

Fredrik Hellman är senior forskare på VTI och jobbar bland annat med att ta fram tekniska lösningar för klimatanpassning. Ett exempel på detta är hur man hanterar kraftigt regnoväder i stadsmiljö. 

I samband med att Vägteknisk forskning firar 100 år uppmärksammas några av forskarna inom väg- och banteknik med en porträttserie.

Publicerad:

Rapport: bristande klimatåtgärder ger allvarliga hälsokonsekvenser

Klimatförändringarnas effekter dödar människor och påverkar hälsan negativt för alltfler i världen. De växande hälsohoten kan förvärras, om vi inte omedelbart tar itu med klimatförändringarna. Redan vid en global uppvärmning på 1,14 grader ökar de mänskliga förlusterna snabbt, konstateras i den åttonde globala rapporten från Lancet Countdown on Health and Climate Change.

– Årets rapport bidrar med växande bevis för klimatförändringarnas skadliga effekter på hälsan och belyser det akuta behovet av åtgärder för klimatomställning och klimatanpassning.

Publicerad:
År
Månad