Nyhetsarkiv

Så kan jämställdhetsaspekter tas med vid Sveriges genomförande av Parisavtalet

Naturvårdsverket har nu redovisat sitt regeringsuppdrag om att ta fram ett förslag på en strategi för att integrera jämställdhet i Parisavtalets genomförande – där klimatanpassning varit en central del. Den föreslagna strategin innehåller fokusområden som grundas i Klimatkonventionens åtgärdsprogram för jämställdhet (Lima Work Programme) och dess åtgärdsplan (Gender Action Plan). Inom varje fokusområde presenteras olika insatser som behövs för att föra utvecklingen framåt.

Publicerad:

Svenska blomningstider kan ha förlängts de senaste 220 åren

Genom en ny studie om hur klimatförändringarna påverkar den svenska floran visar en forskare från SLU hur blomningstiderna kan ha förlängts med nästan fyra veckor under de senaste 220 åren. Studien är i huvudsak baserad på elva svenska floror publicerade mellan 1798 och 2018, där månaderna för 241 vanliga arters blomning angivits.

Publicerad:

Radioinslag om hur klimatförändringar utomlands påverkar Sverige

Sveriges Radio rapporterade i förra veckan om hur extremväder utomlands påverkar Sverige, med fokus på livsmedel. Det finns oro inför nästa års skörd av kaffebönor efter den extrema torkan i Brasilien, vilket påverkar tillgång och pris på kaffe i Sverige. I ett av inslagen poängterar man samtidigt att Sveriges livsmedelsproduktion måste stärkas när klimatet förändras.

Publicerad:

Kunskapssammanställning om björkens möjligheter

Skogfors har kommit ut med en ny rapport som heter Björkens möjligheter i ett framtida klimatanpassat brukande av skog – sammanställning av nuläget och förslag på insatser för framtiden.  I rapporten går tio forskare och andra experter igenom björkskogens anläggning, skötsel och produktion, skogsträdsförädling, effekter på mark, vatten, flora, fauna och sociala värden, viltets betydelse samt marknaden igår, idag och i framtiden.

Publicerad:

Region Skåne kan få en ny plan med konkreta åtgärder mot klimathot

I en motion föreslår Socialdemokraterna i Region Skåne en ny strategi för klimatanpassning av regionens verksamheter. Moderaterna tycker att det är en bra idé och diskuterar gärna en plan för konkreta åtgärder mot följderna av klimatförändringar. Båda pekar på vikten av en sjukvård som kan fungera även när klimatet ändras. 

Publicerad:

Riksantikvarieämbetet fördelar tio miljoner till forskning- och utvecklingsprojekt

Riksantikvarieämbetet kommer fördela tio miljoner kronor till forskning- och utvecklingsprojekt inom temana digitalisering, kulturarv och klimat. Utlysningen gäller projekt som ska genomföras under 2022.

Publicerad:

Skånska sjukhus tar fram klimatplan för högre temperaturer

Högre temperaturer och ökad luftfuktighet skapar en gynnsam miljö för bakterier, något som kan ställa till med stora problem inom sjukvården. ”Vi mäter kontinuerligt. I värsta fall kan vi tvingas ställa in en operation eller flytta till en annan operationssal”, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Publicerad:

Fem veckors provtagning för att undersöka det bruna vattnet

Sedan sommaren 2018 har vattnet i sjön Bolmen blivit allt brunare. Sjön är en viktig dricksvattenkälla till 600 000 människor. Under sommaren har fem veckor avsatts för att genom olika modeller simulera hur vattnet kan komma att se ut i framtiden. ”Vi skapar 20 stycken ”mini” Bolmen där vi kan utsätta dem för delar av det vi tror klimatförändringarna kommer att göra" säger Juha Rankinen som är föreståndare för forskningsstationen som ligger förankrad i Tiraholm, på den halländska sidan av sjön Bolmen.

Publicerad:

Lomma kommun kombinerar bostäder vid vattnet med skydd mot översvämningar

I juni utsågs Lomma till Sveriges bästa kommun när det gäller klimatanpassning, där ett exempel är en hög stenvall som byggts längs en del av kusten som är hårt utsatt när det stormar. Samtidigt vill fler bo nära vattnet. ”Vi är överlag försiktiga med att ge bygglov nära kusten men här har man gjort bedömningen att det inte är någon fara. Dessutom är husen säkrade så att de klarar en översvämning”, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Emma Köster (M).

Publicerad:

Naturbaserade lösningar – vad är det och hur jobbar vi med dem?

Under ett frukostseminarium den 16 juni anordnat av Samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling diskuterades naturbaserade lösningar. Bland annat presenterades Naturvårdsverkets nya vägledning inom ämnet och Ekologigruppen visade upp konkreta projektexempel.

Publicerad:
År
Månad