Nyhetsarkiv

Förslag på ny förköpslag som kan underlätta klimatanpassning

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, så kallade förköp. Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik. I uppdraget ingår att föreslå en förköpsgrund som underlättar för markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder.

Publicerad:

EU:s webbplattform för klimatanpassning utökas

En rad nya funktioner och nytt material finns nu tillgängliga på Climate-ADAPT, där EU samlar sitt och medlemsländernas arbete med klimatanpassning. Bland annat har nya temasidor om rättvis klimatanpassning och naturbaserade lösningar tillkommit, samt information om det europeiska klimat- och hälsoobservatoriet.

Publicerad:

Utlysning om forskning och utveckling för klimatanpassning av kulturarv har öppnat

Riksantikvariatet har nu öppnat sin årliga utlysning för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö. Ett av de tre fokusområdena berör klimatanpassning: "Kulturarv, krishantering och klimatomställning – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet". 17 miljoner kronor finns att fördela över programperioden 2023-2025. Ansökningsperioden är från 22 juni till den 1 oktober 2022.

Publicerad:

Tema klimatanpassning på årets Transportforum

Sveriges största konferens för transportsektorn hölls 16–17 juni i Linköping, med klimatanpassning som övergripande tema. "Det räcker inte att bara göra lite mer av det vi redan har gjort när vi planerar för bostäder och infrastruktur som kommer att finnas kvar under lång tid framöver, i ett klimat som riskerar att se helt annorlunda ut om 50 eller 100 år. Vi måste tänka om och tänka nytt", sade Therése Sjöberg från SMHI, en av inledningstalarna på konferensen.

Publicerad:

Bränder kan upptäckas tidigt med hjälp av satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har satelliterna gett resultat.

Publicerad:

Farväl Falsterbo - En framtidsvandring genom Skanör-Falstebo

Året är 2072 och den värsta stormen på tvåhundra år drar in över Skåne. I Skanör-Falsterbo firar en familj jul när stormlarmet ljuder. Vågorna drar närmare huset och familjen springer mot den närliggande kyrkan. Vad som händer härnäst är resultatet av många decennier av beslut: samarbetade vi eller fastnade vi i eviga konflikter? Det får du som lyssnare bestämma.

Publicerad:

Tips på vad du kan göra om det blir översvämning

Antalet dagar med kraftig nederbörd kan komma att öka och framtidens skurar kommer att innehålla mer regn. Det ställer högre krav på medborgarna att skydda sin fastighet och sig själva mot översvämning. Kristianstads kommun har tagit fram en skyfallskarta som visar vilka platser i Kristianstad som riskerar att översvämmas vid extrema regn. 

Publicerad:

Ny rapport ska driva på naturpositiva affärsmodeller

WWF släppte nyligen en rapport som ska hjälpa företag att identifiera och hantera risker kopplade till biologisk mångfald. Rapporten beskriver också hur det går att bevara, hållbart nyttja och återställa mångfalden.

Publicerad:

Svenska standarder för klimatanpassning

Klimatanpassning gynnas av ett strukturerat arbetssätt. Standarder har tagits fram för att beskriva hur arbetet kan genomföras. Nu kan företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige ladda ner SIS-standarder inom klimatanpassning utan kostnad under 2022.

Publicerad:

Klimatförändringarnas påverkan på skog och skogsbruk i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med Skogsstyrelsen Norrbottens södra distrikt utarbetat en rapport som behandlar de specifika förutsättningarna som råder i Norrbotten för skog, skogsbruk och klimatanpassning av skogsbruk. Rapporten har utarbetats inom ramen för det Regionala skogsprogrammet.

Publicerad:
År
Månad