Nyhetsarkiv

Två av tre tror att extrema naturhändelser i den egna kommunen blir vanligare om tio år

Två av tre tror att naturrelaterade extremhändelser i den egna kommunen kommer att bli vanligare de kommande tio åren, enligt en undersökning från Statens geotekniska institut (SGI). Undersökningen visar samtidigt att en majoritet av medborgarna inte har förberett sig för extrema naturhändelser.

Publicerad:

Klimatet förändras – så påverkar det er arbetsmiljö

Skyfall, stormar och hög värme – med ett förändrat klimat följer nya risker för arbetsmiljön. Läs på och ta höjd för klimatförändringarna i arbetsmiljöarbetet, uppmanar Karin Lundgren Kownacki på SMHI.

Publicerad:

CLIMAAX behöver din input!

Har du erfarenhet av väder- och klimatrelaterade riskbedömningar? Då är du välkommen att dela med dig av dina erfarenheter till CLIMAAX, ett EU-projekt som syftar till att utveckla ett skräddarsytt ramverk och en verktygslåda för klimatriskbedömning. 

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i, så om du företräder en kommun, region eller länsstyrelse, klicka in på länken nedan (enkäten är på engelska).

Publicerad:

Halsband som varnar för hetta kan ge mer mjölk

Varma kor producerar mindre mjölk – därför har föreningen Växa tagit fram smarta halsband som hjälper lantbrukare att förstå när korna behöver svalkas.

Publicerad:

Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö

Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell där man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.

Publicerad:

Vattenråd samarbetar redan över gränserna

Svenskt Vatten kräver lagstiftning för att få till samarbeten som bland annat ska mildra effekterna av översvämningar. Lovande ­initiativ tycker experten, men det finns ju redan bra exempel på samarbete över hela avrinningsområden i Skåne.

Publicerad:

Grönska i staden allt viktigare – men hur ska den få plats?

Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.

Publicerad:

Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Två ansökningsperioder återstår; de avslutas den 25 september och 24 november.

Publicerad:

Länsstyrelsen vill se åtgärder efter stormen Hans men saknar resurser efter regeringsbeslut

Mer åtgärder krävs för att hantera framtida översvämningar, men sedan årsskiftet har regeringen dragit in anslaget till länsstyrelserna som jobbat proaktivt med dessa frågor. Nu ligger ansvaret på kommunerna själva att göra sig redo för eventuella naturkatastrofer.

Publicerad:

600 miljoner euro i nya utlysningar inom Horisont Europas särskilda uppdrag

Nu har nya utlysningar öppnat inom de särskilda uppdragen, på engelska EU missions, i det europeiska ramprogrammet Horisont Europa. Forskare, företag, kommuner och civilsamhälle kan söka cirka 600 miljoner euro i utlysningar som bland annat handlar om att minska klimatpåverkan från grönsaksproduktion eller att ta fram lösningar för klimatanpassning på lokal nivå.

Publicerad:
År
Månad