Nyhetsarkiv

Ny handlingsplan för klimatanpassning från Jordbruksverket

I enlighet med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete har Jordbruksverket lanserat en ny handlingsplan för klimatanpassning. Den förra togs fram 2017 och gällde i fem år. Myndighetens mål med klimatanpassningen är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och ökande matproduktion, att Sverige ska nå miljömålen och produktionen ska bli mer resurseffektiv, och att Sverige ska ha en god djurhälsa, en god djurvälfärd och ett gott växtskydd.

Publicerad:

Avhandling pekar på risk för lägre grundvattennivåer i norra Sverige

När vintrarna blir varmare i norra Sverige finns det risk för att grundvattnet sjunker, trots riklig nederbörd. Boven i dramat är kvardröjande tjäle som hindrar smältande snö och regn att fylla på magasinen i jorden. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Publicerad:

Ny vägledning om klimatrisker i översiktsplanering

Boverket har lanserat en ny vägledning åt kommuner för att hantera klimatrisker i översiktsplanen. Bland annat förklarar vägledningen innebörden av PBL:s krav om att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker och visar på strategier som kan användas för att hantera dessa. Den beskriver även hur länsstyrelsen kan ge stöd i arbetet och hur kommunen kan genomföra en riskbedömning.

Publicerad:

Myndigheter utlyser 44 miljoner till femåriga forskningsprogram

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2022, och den totala budgeten är 44 miljoner kronor.

Publicerad:

Stigande temperatur ger fler bakteriella tarminfektioner

I en studie, som publicerats i Lancet Planetary Health, jämförs riskerna för infektion med Salmonella enterica, Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae och Escherichia coli samt norovirus och rotavirus. För samtliga bakterier ökade risken för infektion med stigande temperatur, men risken ökade mer för vissa arter. 

Publicerad:

Pollensäsongen väntas bli längre och intensivare

Enligt forskar väntas pollensäsongen bli längre och mer intensiv på grund av klimatförändringarna. Varmare temperaturer och högre koldioxidhalter i atmosfären tros vara orsakerna.

Publicerad:

Södertälje kommuns handlingsplan för klimatanpassning har antagits

Kommunstyrelsen i Södertälje har antagit en handlingsplan för klimatanpassning för att anpassa sig till de klimatförändringar som samhället redan märker av. Målet är att Södertälje kommun ska vara väl anpassad och förberedd för klimatrelaterade risker såsom skyfall och värmerelaterad ohälsa. 

Publicerad:

Panelsamtal: Hur rustas Norrköping för ett förändrat klimat?

Åtgärder kommer att behöva genomföras för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Under ett panelsamtal på Norrköpings museum i Norrköping diskuterades vad det innebär för Norrköpings kommun.

Publicerad:

Rekordstor uppslutning på grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI in till grundkurs i klimatanpassning för tolfte gången. Likt de senaste gångerna hölls den på distans från en studio på SMHI i Norrköping. Närmare 100 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som arbetar eller ska börja arbeta med klimatanpassning deltog.

Publicerad:

Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön granskas

Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön, där resultaten beräknas kunna presenteras i en rapport i november 2022. Fokus kommer bland annat att ligga på vilket stöd som ansvariga expertmyndigheter ger kommunerna, länsstyrelsernas arbete samt regeringens styrning.

Publicerad:
År
Månad