Nyhetsarkiv

Fotoutställning om erosion vandrar vidare

Sedan januari har utomhusutställningen ”Erosion” gästat flera skånska kustkommuner. Nu är det Simrishamns tur. Här blandas fotografiska verk av Kristoffer Granath med klimatinformation från SMHI.

Publicerad:

Så kan städerna klara skyfall bättre

Efter de senaste dagarnas skyfall på sina håll har översvämningar ställt till med problem, inte minst i städerna. I ett inslag i Sveriges Radio ges flera tips på hur man kan klimatanpassa en stad för att den bättre ska klara av stora regnmängder.

Publicerad:

Ny rapport: ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?”

Idag släppte Tillväxtanalys rapporten ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?” i samband med sitt seminarium under Almedalsveckan. Rapporten tar bland annat upp hur exponerat och förberett Sverige och näringslivet är för de klimatrelaterade riskerna i leverantörskedjan och vad som mer måste göras.

Publicerad:

Brunnslockspoesi och långsiktig kommunikation om regn

För tredje året i rad utses en brunnslockspoet att skriva en dikt kopplat till regn. Konceptet, som syftar till att skapa medvetenhet om infrastrukturen under marken som ger oss rent vatten, startades av Göteborgs stad genom Rain Gothenburg, men sprids nu till Skåne via VA Syd. ”Vi behöver lyfta fram regnet och låta regnet ledas vidare på ett vackert sätt genom våra städer, då får vi både finare städer och minskar utsläppen av föroreningar till våra sjöar och hav”, säger Magnus Mott, projektledare för Rain Gothenburg.

Publicerad:

Intresset för att testa blågröna lösningar växer i Malmö

I takt med att klimatet förändras ökar behovet hos städer att bli grönare och ta till vara på vattnet. Intresset för att testa blågröna lösningar växer. Malmö och andra städer förbereder sig för ett varmare klimat med mer skyfall genom att med Green Blue City Lab testa nya gröna stadsmiljöer. ”Syftet är att inspirera till nya lösningar när det gäller återanvändning av vatten och att få in mer natur i staden”, säger Juliet Leonette, miljöutredare på miljöförvaltningen och projektledare för Blue Green City Lab.

Publicerad:

Webbinarium online den 3 september om värmesäkring av fastigheter

Den 3 september håller SMHI ett webbinarium online om värmesäkring av fastigheter.
”Vi vill ge kunskap och idéer om hur man kan värmesäkra fastigheter, men också visa olika åtgärder i staden och vad individen själv kan göra”, säger Aino Krunegård, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Publicerad:

Pilotstudie visar på utmaningar med varmt inomhusklimat på äldreboenden

En pilotstudie från Örebro visar farligt höga temperaturer på vissa boenden. Äldre är extra känsliga för värme och kemiingenjör Carin Pettersson på Arbets- och miljömedicin, är oroad över de höga temperaturerna. "Det är svårt att sova i sådan värme och om man inte får sova får man ingen återhämtning", säger Carin Pettersson.

Publicerad:

Översvämningsrisker utvärderas i Norrköping

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har pekat ut Norrköping som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk. I samverkan med Norrköpings kommun har Länsstyrelsen Östergötland nu tagit fram förslag på hur risker för översvämningar ska hanteras framöver.

Publicerad:

Ny geologisk information för klimatanpassning utmed sydkusten tillgänglig

Nya informationsskikt har gjorts tillgängliga i SGU:s kartvisare ”Stranderosion och geologi, kust”, som stöd till sydkustregionens arbete med klimatanpassning. De nya kartskikten ska framförallt stötta planering för åtgärder mot erosion och översvämning. Därtill har kartskikt tagits fram som visar redan utförda åtgärder mot erosion och översvämning.

Publicerad:

Region Skåne säkrar skånska sjukhus mot 100-årsregn

Efter att Region Skåne utfört en riskanalys över hur Skånes sjukhus påverkas vid 100-årsregn utförs nu flertalet åtgärder för att klimatsäkra sjukhusen. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund pekats ut som särskilt sårbara. Regionen samarbetar med kommunerna för att kunna utföra vissa av åtgärderna.

Publicerad:
År
Månad