Nyhetsarkiv

11 miljoner ska klimatanpassa Järva

Satsningar på stadsodling, klimatanpassning av Rinken, portabla toaletter i Akalla by och flera nya ängar – nu ska 11 miljoner förbättra miljön i Järva.

Publicerad:

Då kan världens mest älskade vinregioner försvinna

Klimatets makter fortsätter att sätta världen på prov. Nu står majoriteten av dess traditionella och mest älskade vinregioner vid ruinens brant.

Publicerad:

Nära sju miljoner till nya träd, kor och ängar

Hägersten-Älvsjö får 6,8 miljoner kronor för att stärka den biologiska mångfalden och för att hantera klimatförändringar. Det blir fler träd, mer ängsmark och kor på Sjöängen igen.

Publicerad:

Skredet på E6 – från räddningsinsats till strategiskt systemtänk

I september rämnade marken under E6 utanför Stenungsund. Jordskredet kapade en stor pulsåder i såväl det svenska som norska trafiksystemet och sedan dess har området varit helt eller delvis avspärrat. För Stenungsunds kommun har dock arbetet fortgått, och sedan den initiala fasen har arbetet hunnit ändra karaktär flera gånger. Karin Odén, geotekniker på Statens Geotekniska Institut (SGI), berättar vad som egentligen hände när motorvägen rasade.

Publicerad:

Mikroalger kan användas till miljövänlig plast

Mikroalger som odlas med avloppsvatten kan fungera som råvara för produktion av nedbrytbara bioplaster. Det visar forskning vid Umeå universitet.

Publicerad:

Nytt i Exempelbanken: Fastigheter rustas för översvämningar

Översvämningar kan ge stora skador på fastigheter, risker som ökar i takt med ett förändrat klimat. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping klimatsäkrar sina områden och använder olika lösningar för att leda vatten rätt. Ett viktigt arbete är bland annat att löpande se över dagvattenbrunnar och vattenledningar.

Publicerad:

Förebygga ras och skred viktig del i ny nationell strategi för klimatanpassning

–SGI arbetar för att minska de risker som är förenade med ras, skred och erosion. Vårt arbete är därmed en viktig del för att nå målen i regeringens strategi, kommenterar Johan Anderberg, generaldirektör vid SGI, om den reviderade nationella strategin för klimatanpassning.

Publicerad:

Utredning klar: Därför uppstod kökaoset på E22

Tre tydliga brister pekas ut som orsak till snökaoset på E22 i januari i Skåne. Bland annat lyckades inte aktörerna samverka effektivt.

– Extremt väder kommer troligen att bli vanligare. Svenskt Näringsliv har tidigare pekat på behovet av klimatanpassning och även beredskapen behöver stärkas.

Publicerad:

Forskare utvärderar funktion av grön infrastruktur i utveckling av ny stadsatlas

Grön infrastruktur är en typ av naturbaserad lösning som används allt oftare i våra städer. I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan vara effektivt mot både översvämning och värmestress – samtidigt. Resultatet ska presenteras i en stadsatlas som kan användas av kommuner i sitt arbete med att skapa en mångfunktionell och klimatföljsam stadsplanering.

Publicerad:

Kunskapsutbyte genom City to City Exchange

Genom EUIs initiativ City to City Exchange får din kommun möjlighet att utbyta kunskap inom olika områden inom hållbara städer och samhällen med en annan europeisk stad.

Ansökningar tas i nuläget emot löpande.

Publicerad:
År
Månad