Nyhetsarkiv

Grundkurs i klimatanpassning 19-20 oktober

Till hösten återkommer SMHIs Grundkurs i klimatanpassning på distans under två halvdagar, 19-20 oktober. Kursen är gratis och riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och regioner. Sista anmälan är 11 oktober.

Publicerad:

Förväntningar på försäkringsföretagens hantering av klimatrelaterade risker publicerade

I ett förväntansdokument anger den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) vad nationella tillsynsmyndigheter kan förvänta sig av försäkringsföretagens tillsyn av klimatscenarios i deras risk- och solvensbedömningar. Tillsynen sker via så kallade Orsa-rapporter, och i Sverige är Finansinspektionen tillsynsmyndighet åt försäkringsföretagen.

Publicerad:

Konsekvenserna stora för Europa när havet stiger

En ny rapport visar att Europa bland annat kan drabbas av omfattande kusterosion, sura hav, och stor påverkan på ekosystem och samhällen när havsnivåerna stiger. Rapporten, som getts ut av de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, EASAC, pekar också på att havsnivåerna stiger snabbare norrut.

Publicerad:

Svenska kommuners klimatanpassningsarbete utvärderat i ny rankning

Den återkommande kommunrankningen av svenska kommuners arbete med klimatanpassning placerar i år Lomma i topp och Norrköping på andraplats, medan tredjeplatsen delas av fem kommuner. Rankningen utförs av Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet, och bygger på en enkätundersökning som 180 av Sveriges kommuner besvarade.

Publicerad:

SMHI presenterar en ny klimatscenariotjänst i höst

Tjänsten baseras på nya observations- och klimatmodelldata och kartor, diagram och fakta kombineras på ett sätt som ska ge användarna en bra överblick. I samband med lanseringen  tas den tidigare tjänsten Klimatscenarier samt visningstjänsten för de tidigare länsanalyserna bort. De länsvisa klimatanalyserna kommer fortfarande att finnas tillgängliga i SMHIs rapportserie.

Publicerad:

Tio nationella riskområden identifierade i ny rapport

I en ny rapport har tio nationella riskområden identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för, och konsekvensen av, att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar. Rapporten är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) och är resultatet av ett regeringsuppdrag.

Publicerad:

Klimatanpassning i fokus i SVT:s nyheter – del 2

SVT:s serie om klimatanpassning och nybyggnation går vidare med intervjuer med Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska miljöinstitutet. Sjöström efterlyser modiga politiker som vågar ta långsiktiga beslut och Matschke Ekholm menar att klimatanpassningen går för långsamt.

Publicerad:

Klimatanpassning i fokus i SVT:s nyheter – del 1

SVT:s nyheter har de senaste dagarna haft flera inslag som handlar om klimatanpassning. Det började med att Svensk Försäkring gick ut med att många byggnader kommer att stå under vatten i framtiden och inte kunna försäkras och att de därför vill att regeringen utser ett departement som får ansvaret för Sveriges klimatanpassning. Bostadsminister Märta Stenevi (MP) svarade, och Oceanhamnen i Helsingborg lyftes fram som exempel.

Publicerad:

Trädgårdsnäringen ska rustas för extremväder

LRF Trädgård satsar på att stärka trädgårdsnäringens konkurrenskraft vid extremväder. Bland annat arbetar de med att ta fram metoder för att analysera, planera och utveckla produktion, samt en utbildning med målet att trädgårdsnäringen ska rusta sig för extremväder. Den 9 juni anordnas ett webbinarium i ämnet med experter från SMHI och SLU.

Publicerad:

Ny rapport om klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nyligen publicerat rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris". Rapporten lyfter bland annat sårbarheter, anpassningsbehov, möjliga åtgärder och vilka kunskapsbehov som finns. I samband med rapportsläppet hölls ett webbinarium.

Publicerad:
År
Månad