Nyhetsarkiv

Staffan Moberg: Vi kan inte vänta. Vi måste börja nu

Partierna fokuserar på utsläpp av växthusgaser – men de är helt fel ute. Det menar klimatanpassningsexperten Staffan Moberg som nu riktar skarp kritik mot politikernas brist på insikt i klimatfrågan, skriver svt nyheter.

Publicerad:

Europa upplevde sin varmaste sommar någonsin 2021

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate om klimatvariationerna 2021 i Europa och globalt. Rapporten visar också den långsiktiga utvecklingen och läget hos klimatförändringsindikatorerna.

Publicerad:

Myndigheters klimatanpassning går fortsatt framåt

Svenska myndigheters klimatanpassningsarbete går fortsatt framåt, men insatserna behöver bli fler, visar SMHIs analys som nu genomförts för tredje året i följd på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker kopplade till de areella näringarna, människors och djurs hälsa, naturmiljöer och livsmedelsförsörjning.

Publicerad:

Forskningsprojekt ska ge bättre kunskap om skyfallen

Skyfall kan ställa till med plötsliga problem som översvämningar och andra risker för samhället. Att kunna mäta nederbörd  tätare kan leda till bättre kunskap om skyfallen, och på sikt även säkrare prognoser. Forskare från Karlstads universitet, Lunds universitet och SMHI ska undersöka om privata nederbördsstationer kan ge bättre data för ändamålet.

Publicerad:

Nationellt symposium sätter fokus på klimatforskning

Vad händer med klimatet? Vilken roll har klimatforskningen för samhället? SMHI, MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar klimatsymposium i Norrköping 16-18 maj.

Publicerad:

Utredning av skyfallen i Dalarna i augusti 2021

Den 17-18 augusti 2021 föll stora regnmängder över framförallt Gävleborgs län, men även över sydöstra Dalarna. I Gävle, som var hårdast drabbat, uppmättes 161 mm. I Dalarna uppmättes nivåer på ca 80-100 mm regn. Det motsvarar lite mer än vad som normalt brukar regna på hela månaden. Länsstyrelsen i Dalarnas län fick i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att genomföra en utredning av översvämningen. 

Publicerad:

Konkurrenskraft i ett förändrat klimat - filmserie för näringslivet

Som ett stöd till verksamheter som bedrivs i Jämtlands län har Länsstyrelsen producerat en filmserie i tre delar med tillhörande faktamaterial om klimatrisker. Filmserien heter "Konkurrenskraft i ett förändrat klimat" och är särskilt riktad till näringslivet i länet.

Publicerad:

Nordiska länderna samarbetar kring robusta areella näringar

NordGen, det nya nordiska kunskapscentret för genetiska resurser, invigs idag i Alnarp, Skåne. Bland centrets syften syns bland annat att sprida kunskap om robusta grödor som bättre tål framtidens klimat. Sektionen NordGen Skog arbetar samtidigt för att utveckla motståndskraftiga skogar. 

Publicerad:

Handlingsplan för klimatanpassning - ett sätt att strukturera arbetet

Skogsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning och processen för hur den tagits fram finns nu att läsa om i SMHIs exempelsamling för åtgärder inom klimatanpassning. Skogsstyrelsens handlingsplan innehåller riktlinjer för hela skogssektorn, och bygger vidare på den klimat- och sårbarhetsanalys som myndigheten tidigare utfört.

Publicerad:

Seminarieserie om klimatanpassning startar 6 april

Varför behövs klimatanpassning? Den frågan och många andra kommer att besvaras i SMHIs seminarieserie om klimatanpassning som inleds 6 april. Serien tar avstamp i IPCC-rapporten "Effekter, anpassning och sårbarhet" och det Nationella expertrådet för klimatanpassnings första rapport. Serien är en fortsättning på höstens seminarieserie om klimatförändringen.

Publicerad:
År
Månad