Nyhetsarkiv

Ny rapport om klimatpåverkan från geokonstruktioner

Byggsektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Men det saknas tillräckligt med forskning om geokonstruktioners klimatpåverkan i byggprocessen. Därför har SGI genom en litteraturstudie riktat ljuset mot geokonstruktioner för byggnader. 

Publicerad:

Tips för skånska kommuner som drabbas av erosion och översvämning

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram nya kunskapsunderlag som ger skånska kommuner stöd i arbetet med klimatanpassning. Efter stormen Babet och vinterns översvämningar är det tydligt att klimatanpassning är en fråga också som angår alla skånska kommuner, inte bara kustkommunerna.

Publicerad:

SMHI är spindeln i nätet för utvecklingen av klimatanpassning i Sverige

Kommuner vänder sig till SMHI:s kunskapscentrum för att på ett lätt sätt kunna ta sig an klimatanpassning och veta hur de ska lyfta upp frågan på den politiska nivån.

Publicerad:

Nytt projekt: VTI och SGI skapar plats för vattnet

Vart ska vattnet ta vägen vid skyfall och annat extremväder? Och hur ska samhället på bästa sätt skapa utrymme för vattnet och undvika allvarliga översvämningar? Det är två huvudfrågor i projektet room4water där VTI samarbetar med SGI, SLU och Karlstads universitet.

Publicerad:

Håll koll på värmen inomhus i sommar

Med klimatkrisen blir värmeböljor vanligare, och höga temperaturer är en arbetsmiljörisk att ha koll på. Men vilken roll spelar byggnaden vi vistas i? Och hur varmt kan det bli inomhus utan att vi far illa? Det ska ett nytt forskningsprojekt titta närmare på.

Publicerad:

När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen

Från Jämtlandsfjällen ner till Skåne. Risken för jordskred väntas sexdubblas de närmaste 75 åren. Anna Lisa Boman, 95, bor mitt i ett av de värst drabbade områdena och har själv varit med om att hus och vägar kollapsat. "Det hade varit fruktansvärt om det blev ett nytt skred här", säger hon.

Publicerad:

Rapport ger ny bild av översvämningarna i Kävlingeån

En rapport från Sydvatten som Länsstyrelsen har begärt in ger en ny bild av översvämningarna i Kävlingeån. Tappningen från Vombsjön var väsentligt lägre än vad tidigare beräkningar visat. En annan slutsats från Länsstyrelsens sida är att kommunerna behöver arbeta mer med klimatanpassning.

Publicerad:

Skyfall och extremväder försenar byggprojekt

Extremväder förändrar vår tillvaro, och det sker i realtid. Nu försenas ett bostadsområde i Stockholm av väderskäl. Det aktuella området ligger topografiskt i en låg punkt. Det innebär att stora mängder vatten kan samlas och leda till översvämningar på djup upp till en meter vid kraftiga skyfall.

Publicerad:

Tre effektiva drag mot översvämningar – område i Norrköping klimatsäkras

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utpekats som ett område med betydande översvämningsrisk. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping har sedan 2017 arbetat med klimatanpassning tillsammans med forskare och andra experter. Fem större bostadsområden visade sig särskilt sårbara för översvämningar.

Publicerad:

Lunds kommun har ett nytt ramverk för gröna obligationer

Lunds kommun har sedan år 2017 gett ut gröna obligationer för att låna pengar till klimatsmarta projekt som kan driva på utvecklingen mot ett mer hållbart Lund. Nu finns ett uppdaterat ramverk som tar hänsyn till EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

– Med det nya ramverket kan vi erbjuda en större bredd av projekt som finansieras grönt. Till exempel ser vi ett ökat intresse att investera i klimatanpassningsåtgärder, vatten och avlopp /.../, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg i Lunds kommun.

Publicerad:
År
Månad