Nyhetsarkiv

Ny vetenskaplig rapport för Europa om klimatförändringar och hälsa – ”en varningsklocka”

Efter den hetaste sommaren i Europa publicerar Lancet Public Health sin första rapport Lancet Countdown Europe, ett samarbete mellan 44 europeiska forskare. Rapporten belyser vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för människors hälsa i Europa, men också att hälsofördelar finns om takten ökas i klimatomställning och klimatanpassning. 

– Rapporten kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger professor Maria Nilsson, ordförande för Lancet Countdown i …

Publicerad:

Klimatet förändras – behöver det beaktas i din upphandling?

Den 28 november presenteras ett nytt stöd som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling behöver beakta effekterna av ett förändrat klimat. Vägledning för klimatanpassad upphandling är en hjälp för beslutsfattare, verksamhetsledare, projektledare, hållbarhetssamordnare, inköpare och upphandlare i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer.

Publicerad:

Förändringar i klimatet påverkar företagen

Klimatförändringarna ger konsekvenser för hela samhället och väntas allt oftare påverka verksamheter i svenska företag. Tillväxtverkets analyser visar bland annat att det generellt finns en bristande insikt och låg kunskapsnivå om hur klimatförändringarna kommer att påverka Sveriges företag. Därför fokuserar myndigheten på att ta fram grundläggande information om klimatanpassning som är riktad till små och medelstora företag.

Publicerad:

Stora möjligheter för världens klimatomställning – men tiden är mycket knapp

Miljömålet om begränsad klimatpåverkan – som uttrycker den temperaturmålsättning världen enats om under Parisavtalet – kommer inte att klaras med nuvarande utveckling. Men det är fortfarande inte för sent att vidta de åtgärder som krävs för att målet ska kunna nås. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket, baserad på den senaste kunskapen från FN:s klimatpanel IPCC.

Publicerad:

Sveriges exponering för klimatrisker via global handel kräver en stark klimatanpassningsagenda

SEI och Mistra Geopolitics lanserar idag en rapport som tar upp ett högaktuellt riskområde, klimatrisker via global handel. Rapporten behandlar Sveriges roll i det globala handelssystemet och vilka klimatrisker Sverige står inför via sina internationella handelsförbindelser.

Publicerad:

Missa inte kursen "Hantering av osäkerhet i klimatunderlag"

Kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” är skräddarsydd för dig som arbetar med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult, och som har stött på problem med beslutsfattande. Kursen genomförs den 22-23 november 2022 i Norrköping.

Publicerad:

Miljonbelopp till forskning som bland annat ska öka kunskapen om klimatanpassat jordbruk

Tre forskare vid SLU tilldelas stora anslag genom forskningsrådet Formas satsning ”Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark”.

- Vi är alla väldigt glada och tacksamma för den här möjligheten. Inom vårt projekt kommer vi att undersöka hur vi kan öka kolinlagringen med hjälp av växtrötter. Arbetet kommer också att öka kunskapen om strategier för att klimatanpassa jordbruket, säger Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning.

Publicerad:

Projektutlysning: Klimatanpassning av transportinfrastruktur för att möta klimatförändring

Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? InfraSwedens aktuella utlysning handlar om klimatanpassning. Projekten kan handla om allt från planering, anläggande till drift- och underhåll.

Publicerad:

Naturvården behöver klimatanpassas

Klimatförändringen leder till att större insatser behövs för att bevara biologisk mångfald. Vi bör skydda områden som är artrika i dag men också områden där arter kan leva när det blir varmare. Det är också viktigt att se till att arter kan sprida sig i landskapet. Forskare på SLU har gjort en sammanställning av forskning inom området som pekar ut viktiga strategier inför framtiden.

Publicerad:

Bättre överblick på sidan om finansiering

Informationen om finansiering på klimatanpassning.se har strukturerats om. Nu utgår informationen från ansvarig myndighet, vilket gör det enklare att få en överblick över de finansieringsmöjligheter som finns.

Publicerad:
År
Månad