Nyhetsarkiv

Nya verktyg mot klimatdrivna sjukdomar

En rad verktyg för att övervaka klimatets effekter på infektionssjukdomar i Europa föreslås av ett internationellt forskarteam i projektet IDAlert. SVA:s Rapportera Fästing är ett av verktygen.

Webbverktyget Rapportera Fästing lanserades våren 2023 och har hittills fått in över 20 000 rapporter om fästingfynd över hela landet. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen för nya fästingburna infektioner. 

Publicerad:

Stort intresse för att hantera osäkerhet i klimatunderlag

Hur kan vi grunda beslut på framtida risker som vi inte vet kommer ske? Att frågan är relevant och viktig att besvara bekräftades genom den snabbt fulltecknade kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” som nu hållits för andra gången.

Publicerad:

Delta i enkät om användning av klimatinformation i Europa

Arbetar du i en organisation eller sektor som är väder- och klimatkänslig? 

Tillsammans med University of Leeds genomför SMHI nu en enkät runt om i Europa med temat "förståelse för användning av klimatinformation och användarbehov i europeiska organisationer".

Undersökningen är en del i ASPECT, ett Horisont Europa-projekt. Delta gärna!

Publicerad:

Klimatförändringarna skapar tryck för förändring

Socialstyrelsen har publicerat en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvård, som kopplar till klimatförändringen och behov av utsläppsminskningar och anpassningar.

Rapporten beskriver bland annat att klimatförändringarna skapar tryck för förändring inom hälso- och sjukvården, där kunskapen snabbt ökar om hur klimatförändringarna kommer att påverka
sjukdomspanoramat och hälso- och sjukvårdsystemen framöver.

Publicerad:

Kraftig stranderosion i Skåne - byggnader rasade i havet

Stormen Babet orsakade stor erosion längs stränderna i södra och östra Skåne. På flera ställen är kustlandskapet helt förändrat. Bryggor har slagits sönder, vägar och byggnader har skadats eller rasat ut i havet.

–Det här är en av de värsta erosionshändelserna på mycket lång tid i södra Sverige. Jag har aldrig sett så omfattande erosionsskador på så många ställen samtidigt, säger Sebastian Bokhari Irminger, specialist på kusthydraulik vid SGI, som varit på plats och undersökt skadorna längs kusten.

Publicerad:

Världens kuststäder ligger illa till

Många av världens kuststäder är inte alls förberedda för att klara ändrade väderförhållanden. Det konstaterar en internationell forskargrupp som vill se krafttag för klimatanpassning.

En annan forskargrupp varnar för fler kraftiga orkaner över Atlanten.

Publicerad:

Sverige fördjupar skogssamarbetet med Frankrike

Sverige och Frankrike har den 23 oktober kommit överens om en avsiktsförklaring om fördjupat skogssamarbete som lyfter vikten av skogsbruk och en konkurrenskraftig skogsnäring. Samarbetsområdena inkluderar bland annat EU-politik, bioekonomi, klimatanpassning, skogsskador och forskning.

Publicerad:

Årets svenska skörd är bland de sämsta på 30 år

En preliminär summering, med cirka 90 procent av skörden bärgad, visar att årets svenska spannmålsskörd ser ut att landa på mellan 4,4-4,5 miljoner ton – vilket är betydligt lägre än normalt. Magnus Kagevik, vd och koncernchef, Lantmännen, kommenterar.

– För att säkra en ökad svensk spannmåls- och livsmedelsproduktion behövs stora infrastrukturella investeringar i klimatanpassning. Det är en kostnad som lantbruket inte ensamt kommer att kunna bära.

Publicerad:

Gotländska hamnar riskerar översvämmas till sekelskiftet

Redan om 75 år kan hamnarna på Gotland behöva höjas för att inte bli översvämmade eftersom havet stiger när jorden blir varmare.

Hör Nathalie Ahlstedt Mantel berätta om Gotlands första klimatanpassningsplan, som fullmäktige beslutar om i nästa vecka.

Publicerad:

Vall som kustskydd godkänd – första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs kommuns ansökan om tillstånd för att anlägga skyddsvall mot stigande havsnivåer. Den aktuella ansökan gäller första delen av en längre planerad skyddsvall längs kusten i västra Trelleborg och blir därmed startskottet för förverkligandet av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden.

Publicerad:
År
Månad