Tema: Brand

Skogsbrand

Brandrisken ökar vid högre temperaturer och mer torka

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Skogsbrand

Brandrisken ökar vid högre temperaturer och mer torka

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.


Om brand i ett förändrat klimat

Tips och verktyg

Rapporter

Framtida brandrisk – förändringar i perioder av hög brandrisk enligt FWI-modellen (MSB) Analys av regelverk utifrån behov av klimatanpassning i skogen och skogsbruket (Skogsstyrelsen) European climate risk assessment, Executive summary (EEA)

I media

Exempel

Om brand i ett förändrat klimat

Tips och verktyg

Rapporter

Framtida brandrisk – förändringar i perioder av hög brandrisk enligt FWI-modellen (MSB) Analys av regelverk utifrån behov av klimatanpassning i skogen och skogsbruket (Skogsstyrelsen) European climate risk assessment, Executive summary (EEA)

I media

Exempel