Tema: Nederbörd

Kvinna står i vattenpöl i villaträdgård

Klimatförändringen leder till att nederbörden i Sverige ökar generellt, som mest i norr och under vinterhalvåret. Men variationerna är stora över landet och mellan årstiderna. Klimatberäkningarna pekar även på att den extrema nederbörden kommer att öka.

Kvinna står i vattenpöl i villaträdgård

Klimatförändringen leder till att nederbörden i Sverige ökar generellt, som mest i norr och under vinterhalvåret. Men variationerna är stora över landet och mellan årstiderna. Klimatberäkningarna pekar även på att den extrema nederbörden kommer att öka.


Om nederbörd

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Rapport från MSB och SGU om de tio nationella riskområdena för ras skred, erosion och översvämning
 
Naturolyckor – lagar och regler. Faktablad med information till fastighetsägare (MSB - pdf)
 
Händelsescenario skyfall (MSB - pdf)
 
Rapporten "Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige" finns på MSB:s webbplats (PDF)
 

Podd om nederbörd

 

Informationsfilm från MSB

Källa: MSB
 

Exempel på klimatanpassning till ett blötare klimat

Om nederbörd

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Rapport från MSB och SGU om de tio nationella riskområdena för ras skred, erosion och översvämning
 
Naturolyckor – lagar och regler. Faktablad med information till fastighetsägare (MSB - pdf)
 
Händelsescenario skyfall (MSB - pdf)
 
Rapporten "Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige" finns på MSB:s webbplats (PDF)
 

Podd om nederbörd

 

Informationsfilm från MSB

Källa: MSB
 

Exempel på klimatanpassning till ett blötare klimat