Tema: Snö

Storm och snöfall vid väg i en stad.

I och med klimatförändringarna så beräknas snötäckets varaktighet att minska. I de södra delarna av Sverige kommer det troligtvis att bli ovanligt med något varaktigt snötäcke över huvud taget.

Storm och snöfall vid väg i en stad.

I och med klimatförändringarna så beräknas snötäckets varaktighet att minska. I de södra delarna av Sverige kommer det troligtvis att bli ovanligt med något varaktigt snötäcke över huvud taget.


Om snö i ett förändrat klimat

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Framtidens klimat i Norrbottens fjäll (SMHI, Länsstyrelsen) (pdf) Snö i framtida klimat - för de sju nordligaste länen (Länsstyrelsen Gävleborg) Snö i ett framtida klimat - Värmlands län (Länsstyrelsen Värmland) Snö i ett förändrat klimat i Jämtlands län (lansstyrelsen.se) Snö i ett framtida klimat i Västerbottens län (Länsstyrelsen Västerbotten) Snö i framtida klimat | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat (Fjällsäkerhetsrådet) (pdf) Snödjup i Sverige 1904/1905-2013/2014 (pdf)
 

Film om snö

För många är önskan om en vit jul stor.
Vill du veta mer om vita jular och julväder kan du läsa mer i Kunskapsbanken på SMHIs webbplats.
 

Exempel

Om snö i ett förändrat klimat

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Framtidens klimat i Norrbottens fjäll (SMHI, Länsstyrelsen) (pdf) Snö i framtida klimat - för de sju nordligaste länen (Länsstyrelsen Gävleborg) Snö i ett framtida klimat - Värmlands län (Länsstyrelsen Värmland) Snö i ett förändrat klimat i Jämtlands län (lansstyrelsen.se) Snö i ett framtida klimat i Västerbottens län (Länsstyrelsen Västerbotten) Snö i framtida klimat | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat (Fjällsäkerhetsrådet) (pdf) Snödjup i Sverige 1904/1905-2013/2014 (pdf)
 

Film om snö

För många är önskan om en vit jul stor.
Vill du veta mer om vita jular och julväder kan du läsa mer i Kunskapsbanken på SMHIs webbplats.
 

Exempel