Tema: Värmebölja

Flicka dricker vatten i värmen utomhus

Tema: Värmebölja

Klimatförändringarna kommer att innebära mer frekventa och mer intensiva perioder av höga sommartemperaturer. Värmeböljor kan få allvarliga hälsokonsekvenser både för människor och djur. 

Flicka dricker vatten i värmen utomhus

Tema: Värmebölja

Klimatförändringarna kommer att innebära mer frekventa och mer intensiva perioder av höga sommartemperaturer. Värmeböljor kan få allvarliga hälsokonsekvenser både för människor och djur. 


Podd om varmare klimat

 

Länkar

MSB: Händelsescenario värmebölja (pdf) Heatcost (EU) Reach out: Green deal (EU) EEAs webbsida: Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared? Läs mer om forskningsprojektet Heat-Shield Läs mer om forskningsprojektet Exhaustion Om hälsa på ClimateAdapt (EU) Om extremvärme på Copernicus (EU) Om extremvärme på Climahealth Om extremvärme på Global Heat Health Information Network
 

Exempel på klimatanpassning till ett varmare klimat

Podd om varmare klimat

 

Länkar

MSB: Händelsescenario värmebölja (pdf) Heatcost (EU) Reach out: Green deal (EU) EEAs webbsida: Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared? Läs mer om forskningsprojektet Heat-Shield Läs mer om forskningsprojektet Exhaustion Om hälsa på ClimateAdapt (EU) Om extremvärme på Copernicus (EU) Om extremvärme på Climahealth Om extremvärme på Global Heat Health Information Network
 

Exempel på klimatanpassning till ett varmare klimat