Elektronisk kommunikation

Framtidens klimat med kraftigare skyfall och ökad nederbörd kan leda till fler avbrott i elförsörjning, vilket kan påverka elektroniska kommunikationer. Därtill kan översvämningar bli vanligare, vilket i sin tur kan påverka fiberkablar. För att säkra elektronisk kommunikationer är det viktigt att anpassa till de nya förutsättningarna.

De som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och -tjänster ska vidta åtgärder som säkerställer en grundläggande nivå av driftsäkerhet. Post- och telestyrelsens föreskrifter om driftsäkerhet förtydligar vilka åtgärder som tillhandahållare ska vidta.
Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (Post- och telestyrelsen)