Energi

Ämne Energi

Energiförsörjningen påverkas av klimatförändringar både vidproduktion, distribution och användning. Här finner du vägledningar och checklistor för förebyggande arbete kring elsäkerhet, elavbrott och reservkraft.

Med stöd av Svenska kraftnät har Sten Bergström (tidigare vid SMHI) skrivit boken "Från Noppikoski till Slussen – Om beräkning av extrema vattenflöden för dammsäkerhet och klimatanpassning". Boken beskriver en utvecklingsprocess som varat från bildandet av Flödeskommittén och dammraset i Noppikoski under 1980-talet till klimatanpassningen av nya Slussen i våra dagar. I samband med lanseringen av boken har Svenska kraftnät lanserat en webbsida för tillämpning och anpassningsåtgärder.
Tillämpning och anpassningsåtgärder (Svenska kraftnät)

Elsäkerhetsverket har samlat tips och råd till olika aktörer på sin webbsida. Egna sidor finns för privatpersoner i samhället, bostadsägare, anläggningsinnehavare samt anläggningsinnehavare av eldistributionsnät. Därtill finns en sida med råd för fysisk planering och nybyggnation.
Klimatanpassad elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)

Flera myndigheter har samarbetat för att säkra samhällsviktig verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen. 
Vägledning för hantering av reservkraftprocessen (MSB, pdf)

Energimyndigheten har en broschyr för de privatpersoner som kan komma i kontakt med skadade elanläggningar. Handledningen innehåller även information om hur det går att förebygga skador på elanläggningar.
Vid översvämning och ras (Energimyndigheten)

Energimyndighetens informationsblad innehåller bland annat en checklista över vad privatpersoner behöver ha i sitt hem för att klara ett längre elavbrott.
Elavbrott – vad gör jag? (Broschyr - Energimyndigheten)