Luftfuktighet

Luftfuktighet, andelen vattenånga i atmosfären, ökar med ett varmare klimat då vatten från hav sjöar och mark värms upp och blir vattenånga. Hälsa och kulturarv är exempel på två viktiga områden som påverkas av förändringar i luftfuktigheten.

Hälsa

Hög luftfuktighet kan öka risken för att människor drabbas av värmeslag i samband med värmeböljor. I en rapport från Folkhälsomyndigheten finns exempel på åtgärder som kan minska värmestressen inomhus. 
​​​​​​​Värmestress i urbana inomhusmiljöer (Folkhälsomyndigheten)​​​​​​​

Värmlands länsstyrelse har tagit fram rutiner med checklistor samt praktiska tips och råd för hur en organisation kan förbereda sig för värmeböljor.
Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg (Länsstyrelsen Värmland)​​​​​​​​​​​​​​

Kulturarv

För låg fuktighet kan innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet kan leda till mögel. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rapport om förebyggande av klimatrelaterade skador som bland annat innehåller en checklista för förvaltare.
Långsamma skadeförlopp – god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader (Riksantikvarieämbetet, Pdf)​​​​​​​

Exempel på förebyggande arbete för att minska problem med skadedjur och svampangrepp på kulturhistoriska träbyggnader finns sammanställt i broschyren från Länsstyrelserna.
​​​​​​​Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (Länsstyrelserna)​​​​​​​