I andra EU-länder

Länderna i EU har kommit olika långt när det gäller klimatanpassning. Men många länder, eller regioner, har webbportaler med fakta och verktyg för klimatanpassning. Här presenteras de europeiska portalerna.

Klimatanpassningsarbetet varierar mellan de europeiska länderna. En del har strategier för hur arbetet ska bedrivas, och många har portaler för anpassning. I vissa fall finns information på engelska.

Norden

Finland

Klimatguiden.fi samlar information om klimatförändring och anpassning. Webbtjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig och drivs av Finlands miljöcentral (SYKE), Aalto-universitetet och Meteorologiska institutet.
Klimatguiden.fi

Norge

Klimatilpasning.no drivs av Miljødirektoratet och är ett led i regeringens arbete med klimatanpassning.
Klimatilpasning.no (norska)

Danmark

Klimatilpasning.dk är Danmarks klimatanpassningsportal. Arbetet sker i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Naturstyrelsen och ett antal ministerier, myndigheter och intressenter, och vänder sig till privatpersoner, kommuner och företag.
Klimatilpasning.dk (danska)

Övriga Europa

Belgien

Adapt2climate är en webbplats som utvecklats av Belgiens klimatkommission som en del av genomförandet av den nationella anpassningsplanen. Webbplatsen syftar till att tillgängliggöra information om klimatförändringens effekter, bedömningar av sårbarhet och anpassning i Belgien. Sidan finns på engelska, franska och holländska.
​​​​​​​Adapt2Climate.be​​​​​​​

Estland

Den estniska webbplatsen för klimatanpassning är ett samverkansprojekt mellan Estonian Environmental Research Centre (EERC) och Estlands Miljöministerium. Sidorna finns på estniska samt engelska. 
Climate change adaptation in Estonia (engelska) 

Frankrike

ONERC är ett nationellt observationsorgan som arbetar med frågor rörande effekterna av klimatförändringarna. ONERC samlar in och sprider information, studier och forskning om risker i samband med klimatförändringar och extrema klimathändelser. De har också en rekommenderande funktion i frågor som rör förebyggande åtgärder och anpassning för att begränsa riskerna i samband med klimatförändringar. Ministeriet för ekologisk och solidarisk omställning har information om klimatanpassning på sin hemsida.
Adaptation de la France au changement climatique (Ministère de la Transition écologique et solidaire) (franska)

Irland

Information om klimatförändringar och anpassning från Irlands naturskyddsförening (EPA).

Quantifying the Costs and Benefits Associated with Climate Change Risks and Adaptation

Local Authority Adaptation Strategy Development Guideline

Italien

Information om Italiens arbete med klimatanpassning från det italienska miljöministeriet.
Cambiamenti climatici isprambiente (italienska) 

Nederländerna

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie är den nederländska webbportalen för klimatanpassning. Precis som den svenska motsvarigheten är denna fylld med målgruppsanpassade verktyg, tips, information, exempel på klimatanpassning och mycket annat.
Den nederländska portalen för klimatanpassning (engelska)

Polen

Klimatanpassning i Polen.
Klimada - Adaptation to Climate Change (engelska)

Portugal

Den engelska sidan över Portugals klimatanpassningsarbete är under uppbyggnad. Allt material är för närvarande på portugisiska.
Agência Portuguesa do Ambiente

Schweiz

Miljödepartementets sida med information på tyska, franska, italienska och engelska.
Federal Office for the Environment FOEN

Storbritannien

The United Kingdom's Climate Impacts Programme (UKCIP) hjälper exempelvis organisationer och regeringar med anpassning till ett förändrat klimat genom praktikbaserad forskning, och genom att ge stöd och råd. På deras webbplats finns en stor mängd material kring klimatanpassning.
UKCIP 

När det gäller ansvaret för Storbritanniens klimatanpassning delas det mellan de fyra ländernas regeringar.

- Nordirland
Climate Northern Ireland

- Wales
Welsh Government

- Skottland
Adaptation Scotland

- England
Environment Agency

Spanien

Information om klimatförändringar och anpassning i Spanien.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente​ (spanska)

Tyskland

Tysklands nationella klimatanpassningsportal riktar sin information till användare på kommunal, regional och nationell nivå. Klimatinformation, data och verktyg för anpassning finns på webbsidan. 
KLiVO Portal​​​​​​​ (engelska)

Ungern

Klimatpolitik i Ungern.
Klímapolitika (ungerska)

Österrike

Samlat om klimat, mitigation och klimatanpassning från den österrikiska staten. Både strategi för landet som helhet och handlingsplaner för landets regioner finns att ladda ned på tyska.
Klimawandelampassung.at