Tema: Fastigheter

Tak och fasad på flerfamiljshus.

Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. För att möta utmaningarna krävs förebyggande åtgärder för att säkra egendom och följa lagkrav. En klimatsmart approach är nödvändig för att minimera påverkan och bevara försäkringsskyddet.

Tak och fasad på flerfamiljshus.

Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. För att möta utmaningarna krävs förebyggande åtgärder för att säkra egendom och följa lagkrav. En klimatsmart approach är nödvändig för att minimera påverkan och bevara försäkringsskyddet.


Klimatrisker

Förebyggande arbete

Tips och verktyg

Karttjänster

För att ta reda på om området där din fastighet finns är utsatt för klimatrelaterade risker kan du använda dig av något av de underlag som finns listade nedan. Kartorna är ofta mycket översiktliga och gränserna i kartorna ska inte tolkas som exakta.

Flera länsstyrelser och kommuner har tagit fram mer regionala och lokala underlag. Besök din länsstyrelse eller kommuns webbsida för att ta del av deras kartvisningstjänster (GIS-tjänster).

Rapporter

Exempelsamling: Klimatanpassning av kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Handboken om förvaltning av kulturmiljöer (raa.se) Handbok i klimatpåverkan på kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat (diva-portal.org) Klimatsäkra din fastighet – Fastighetsägare i ett förändrat klimat (Fastighetsägarna) Robusthöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö (Offentliga fastigheter) Stöd i arbetet med klimatanpassning (Offentliga fastigheter)

I media

Exempel

Klimatrisker

Förebyggande arbete

Tips och verktyg

Karttjänster

För att ta reda på om området där din fastighet finns är utsatt för klimatrelaterade risker kan du använda dig av något av de underlag som finns listade nedan. Kartorna är ofta mycket översiktliga och gränserna i kartorna ska inte tolkas som exakta.

Flera länsstyrelser och kommuner har tagit fram mer regionala och lokala underlag. Besök din länsstyrelse eller kommuns webbsida för att ta del av deras kartvisningstjänster (GIS-tjänster).

Rapporter

Exempelsamling: Klimatanpassning av kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Handboken om förvaltning av kulturmiljöer (raa.se) Handbok i klimatpåverkan på kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat (diva-portal.org) Klimatsäkra din fastighet – Fastighetsägare i ett förändrat klimat (Fastighetsägarna) Robusthöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö (Offentliga fastigheter) Stöd i arbetet med klimatanpassning (Offentliga fastigheter)

I media

Exempel