Tema: Internationellt

Flaggor på flaggstänger utanför byggnad

Det pågår ett omfattande arbete såväl inom EU som i övriga världen kring effekterna av ett förändrat klimat. På denna temasida finns en översikt över det internationella arbetet med klimatanpassning.

Flaggor på flaggstänger utanför byggnad

Det pågår ett omfattande arbete såväl inom EU som i övriga världen kring effekterna av ett förändrat klimat. På denna temasida finns en översikt över det internationella arbetet med klimatanpassning.


Om internationella aktörer

Internationella tips och verktyg

Rapporter m.m.

Den europeiska klimatlagen EU:s klimatanpassningsstrategi (engelska) Att bygga upp ett klimateresilient Europa - den nya EU-strategin för klimatanpassning 10 case studies: "How Europe is adapting to climate change" EEA:s rapport om arbetet med klimatanpassning i EU:s medlemsländer Den senaste rapporten från IPCC (engelska) Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder (ivl.se) Rapport om gränsöverskridande klimatrisker från Adaptation Without Borders Rapport: ”New risk horizons: Sweden’s exposure to climate risk via international trade” från Stockholm Environment Institute Rapport: "Assessing the costs and benefits of climate change adaptation"
 

Filmer

Källa: FN
Källa: FN
 

Exempel på klimatanpassning

Om internationella aktörer

Internationella tips och verktyg

Rapporter m.m.

Den europeiska klimatlagen EU:s klimatanpassningsstrategi (engelska) Att bygga upp ett klimateresilient Europa - den nya EU-strategin för klimatanpassning 10 case studies: "How Europe is adapting to climate change" EEA:s rapport om arbetet med klimatanpassning i EU:s medlemsländer Den senaste rapporten från IPCC (engelska) Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder (ivl.se) Rapport om gränsöverskridande klimatrisker från Adaptation Without Borders Rapport: ”New risk horizons: Sweden’s exposure to climate risk via international trade” från Stockholm Environment Institute Rapport: "Assessing the costs and benefits of climate change adaptation"
 

Filmer

Källa: FN
Källa: FN
 

Exempel på klimatanpassning